پاورپوینت بافت و انواع آن

پاورپوینت بافت و انواع آن

پاورپوینت بافت و انواع آن

 

موضوع: بافت و انواع آن

فایل:پاورپوینت-----صفحات:46

شرح کوتاه: بافت و انواع آن

 

 

بافت:

هر شي و يا هر شكل،داراي ظاهر خاصي است كه رابطه بين تار و پود آن شي را نشان مي دهد.بافت به جنسي كه اشيا از آن ساخته شده اند مربوط است وچگونگي رويه سطح را از لحاظ نرمي،صيقلي و زبري بيان مي دارد.

بافت نمود و ظاهر یک سطح است از جنبه ی کیفیت قابل لمس آن . به سخن دیگر ، بافت تنها عنصر بصری است که از طریق دیدن ، احساس لمس کردن را در بیننده بر می انگیزد . درآ‏ثار هنری چهار نوع بافت قابل تشخیص اند : واقعی ، ساختگی ، انتزاعی ، ابداعی .

 

با پرداخت و دانلود این فایل استآرشیتکت را حمایت خواهید کرد.